logo

Bảo tàng hà nội

Ha Noi Museum
  • Trang chủ
  • >
  • Lưỡi cày đồng
  • >
  • Thông tin mở rộng

Sưu tập lưỡi cày đồng trong trống

Trong lòng trống đồng Cổ Loa chứa gần 200 hiện vật đồng là công cụ, vũ khí bằng đồng mà sưu tập lưỡi cày đồng là đặc sắc nhất, có hình dạng và kích thước khác nhau. Việc phát hiện lưỡi cày đồng thời văn hóa Đông Sơn ở Cổ Loa không chỉ khẳng định nền nông nghiệp trồng lúa nước đã phát triển vượt bậc mà còn phản ánh sự phát triển kinh tế, xã hội thời kỳ dựng nước. Bộ sưu tập này không chỉ độc đáo về hình dáng mà còn thể hiện sự tiến bộ trong kỹ thuật chế tác và sử dụng nông cụ đã bắt đầu được cơ học hóa.

Trống đồng Cổ Loa và bộ sưu tập lưỡi cày đồng trong trống có ý nghĩa quan trọng với việc nghiên cứu lịch sử dân tộc ta trong buổi đầu dựng nước. Đây cũng là nguồn tài liệu quý cho việc nghiên cứu kinh tế, văn hóa, xã hội và sự phát triển ngành luyện kim thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc.