logo

Bảo tàng hà nội

Ha Noi Museum

Bộ sưu tập lưỡi cày đồng

Trong lòng trống đồng Cổ Loa chứa hơn 200 hiện vật đồng là công cụ, vũ khí mà sưu tập lưỡi cày đồng là đặc sắc nhất, có hình dạng và kích thước khác nhau. Khảo cứu cách phân loại công cụ cày của cố PGS.TS Chử Văn Tần, sưu tập lưỡi cày đồng trong trống đồng Cổ Loa được chia thành 3 loại: lưỡi cày hình tim, lưỡi cày hình bầu dục, lưỡi cày hình gần tròn.
Sưu tập lưỡi cày trong trống đồng Cổ Loa không chỉ thể hiện sự tiến bộ của kỹ thuật luyện kim và đúc đồng mà còn phản ánh sự phát triển của kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước. Đây là những hiện vật tiêu biểu và độc đáo của văn hóa Đông Sơn, góp phần nghiên cứu kinh tế, văn hóa, xã hội và nghề luyện kim thời kỳ Văn Lang - Âu Lạc. Bộ sưu tập này gồm 20 hiện vật được công nhận là Bảo vật Quốc gia cùng với trống đồng Cổ Loa.

luoicay