logo

Bảo tàng hà nội

Ha Noi Museum
  • Trang chủ
  • >
  • Chân đèn gốm
  • >
  • Tài liệu tham khảo
STT Tên tài liệu Link xem tài liệu
1 Nguyễn Đình Chiến. 1986b. “Nhóm đồ gốm có niên đại thế kỷ XVI. Những phát hiện mới.”
2 Nguyễn Đình Chiến.“Đặng Huyền Thông - Tượng nhân gốm tài hoa thời Mạc” NXB Thanh Niên, Hà Nội- 2017
3 Nguyễn Lan Phương. (chủ biên).“Bảo vật quốc gia Việt Nam”. NXB Dân Trí.
4 Quốc Tuấn. “Làng nghề, phố nghề Thăng Long- Hà Nội trên đường phát triển”. NXB Hà Nội. (Tr 230-232).
5 Sách Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Hà Nguyễn. “Làng nghề thủ công Hà Nội”. NXB Thông tin và Truyền thông.
6 Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. “Bảo vật quốc gia Thăng Long- Hà Nội”. NXB Hà Nội- 2017
7 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội- 2020. “Cổ vật Thăng Long- Hà Nội”.
8 Tạp chí “Thế giới Di sản”. số 10- 2015 (109)
9 Hồ sơ Bảo vật Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội
10 Tống Trung Tín. “Văn hiến Thăng Long-Bằng chứng khảo cổ học”. NXB Hà Nội- 2020
11 Trần Khánh Chương. “Nghệ thuật gốm Việt Nam”. NXB Mỹ thuật, Hà Nội 1990.
12 Trần Khánh Chương. Gốm Việt Nam từ đất nung đến sứ. NXB Mỹ thuật, Hà Nội 2001.
13 Trương Minh Hằng. “Làng nghề thủ công mỹ nghệ miền Bắc”. NXB Mỹ thuật.
14 Bảo vật quốc gia: Những phát hiện bất ngờ https://tuoitre.vn/bao-vat-quoc-gia-nhung-phat-hien-bat-ngo-1098181.htm
15 Cây đèn gốm men lam thế kỷ XVI. http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/van-hoa/977502/cay-den-gom-men-lam-the-ky-xvi
16 Cây đèn gốm thời Mạc còn nguyên vẹn. https://kyluc.vn/tin-tuc/bo-su-tap/bach-nien-co-vat-p98-cay-den-gom-thoi-mac-con-nguyen-ven
17 Cây đèn gốm men lam xám. https://ma.ussh.vnu.edu.vn/vi/nghien-cuu/do-gom-su/cay-den-gom-men-lam-xam-71.html
18 Chân đèn gốm thời Mạc nhiều ngôn ngữ tạo hình. http://langnghevietnam.vn/?go=New&page=d&igid=696&iid=2371
19 Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia Hà Nội https://moc.gov.vn/tl/_layouts/15/NCS.Webpart.MOC/mt_
20 Trưng bày bốn nhóm bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Hà Nội. https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/883615/trung-bay-4-nhom-bao-vat-quoc-gia-tai-bao-tang-ha-noi
21 Cận cảnh những bảo vật quốc gia Thăng Long Hà Nội. http://antt.vn/can-canh-nhung-bao-vat-quoc-gia-thang-long-ha-noi-216720.htm
22 Trưng bày nhiều bảo vật quốc gia Thăng Long Hà Nội. https://cand.com.vn/Tieu-diem-van-hoa/Gioi-thieu-den-cong-chung-bao-vat-quoc-gia-Thang-Long-Ha-Noi-i455735/
23 Bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Hà Nội https://baotanghanoi.com.vn/tin-tuc-su-kien/bao-vat-quoc-gia-o-bao-tang-ha-noi-25549

Tài liệu tham khảo thêm >>