logo

Bảo tàng hà nội

Ha Noi Museum

Chân đèn gốm

Chất liệu: Gốm
Kích thước: Phần trên: 28,5*17 cc; Phần dưới: 46,5*22 cm
Do Đặng Huyền Thông - tượng nhân gốm thời Mạc tạo tác năm 1582, gồm hai phần rời nhau, lắp khớp lại. Tác phẩm có men lam xám, trang trí nhiều đề tài: rồng yên ngựa, rồng trong hình tròn, lá đề, cánh sen đứng, vạch đứng song song, răng cưa,… Ngang vai chân đèn in nổi dòng chữ Hán "Hoàng đế vạn tuế, thiên hạ thái bình". Trước đầu rồng ở phần thân chân đèn đúc nổi 3 chữ “Thanh Lan tự” trong ô tròn. Minh văn đúc nổi và khắc chìm, sau đó phủ men, gồm 28 dòng chữ Hán. Nội dung về họ tên, quê quán của ông, thời gian tạo tác, tên người đặt hàng, ngôi chùa được cung tiến. Chân đèn đại diện cho loại hình đồ gốm thờ thời Mạc có minh văn và là nguồn sử liệu quý giá góp phần nghiên cứu lịch sử văn hóa Phật giáo Việt Nam. Chân đèn được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia theo Quyết định số 2382/QĐ-TTg ngày 25/12/2015.

luoicay