logo

Bảo tàng hà nội

Ha Noi Museum
  • Trang chủ
  • >
  • Trống đồng Cổ Loa
  • >
  • Tài liệu tham khảo
STT Tên tài liệu Link xem tài liệu
1. Hà Văn Tấn. 1982. Trống đồng Cổ Loa, di chỉ Đình Tràng và văn minh sông Hồng.
2. Hà Văn Tấn, Nguyễn Duy Hinh. Kinh tế thời Hùng Vương, tập III. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội -1973
3. Hoàng Văn Khoán. “Lưỡi cày đồng Cổ Loa”. Khảo cổ học số 1-1982
4. Nguyễn Doãn Tuân. “Khu Di tích Cổ Loa lịch sử - văn vật”. NXB Hà Nội.
5. Nguyễn Lương Bích(chủ biên). 2010. “Lịch sử thủ đô Hà Nội”. NXB Lao động.
6. Phạm Minh Huyền. “Nghiên cứu trống đồng Đông Sơn ở Việt Nam”. Khảo cổ học, 2005.- Số 4, -tr. 36-47
7. Phạm Minh Huyền- Nguyễn Văn Huyên- Trịnh Sinh. “Trống Đông Sơn”/ KHXH-Hà Nội 1987
8. Philippe Papin. “Lịch sử Hà Nội”. NXB Thế Giới.
9. Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. “Bảo vật quốc gia Thăng Long- Hà Nội”. NXB Hà Nội- 2017
10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội- 2020. “Cổ vật Thăng Long- Hà Nội”.
11. Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội. “Phát hiện Cổ Loa 1982”. Hà Nội 1982
12. Tạp chí “Thế giới Di sản”. số 10- 2015 (109)
13. Hồ sơ Bảo vật Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội
14. Tống Trung Tín. “Văn hiến Thăng Long-Bằng chứng khảo cổ học”. NXB Hà Nội- 2020
15. Trần Quốc Vượng, Vũ Tuân Sán. “Hà Nội nghìn xưa”. NXB Hà Nội.
16. Trần Quốc Vượng. “Trên mảnh đất Cổ Loa lịch sử”. Sở VHTT Hà Nội, 1970
17. Trần Quốc Vượng. “Trên mảnh đất nghìn năm văn vật”. NXB Hà Nội.
18. Trần Lâm Biền- Trịnh Sinh. “Thế giới biểu tượng trong Di sản văn hóa”. NXB Hồng Đức.
19. Trịnh Sinh /Vũ Thuý Hạnh. - H., 2015. - 248tr “Phân loại và định niên đại những chiếc trống đồng ở Bảo tàng Hà Nội”. -KCH, 2008. -Số 1, tr.30-39
20. Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long- Hà Nội. “Khu di tích Cổ Loa”. NXB Thế giới.
21. Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội. “Bách Khoa thư Hà Nội- lịch sử”. Hà Nội 2016.
22. Bảo vật quốc gia: Những phát hiện bất ngờ https://tuoitre.vn/bao-vat-quoc-gia-nhung-phat-hien-bat-ngo-1098181.htm
23. Nghề luyện kim đúc đồng trong văn hóa Đông Sơn. https://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3101/17277/nghe-luyen-kim-djuc-djong-trong-van-hoa-djong-son.html
24. Khám phá thành Cổ Loa: Tòa thành cổ lớn nhất, độc đáo nhất Việt Nam. https://disantrangan.vn/thanh-co-loa
25. Thành Cổ Loa qua các thời kỳ lịch sử https://www.hoangthanhthanglong.vn/blog/category/thanh-co-loa/lich-su-co-loa
26. Thành Cổ Loa và đền thờ An Dương Vương. https://www.hoangthanhthanglong.vn/blog/thanh-co-loa-va-den-tho-an-duong-vuong/621
27. Thành Cổ Loa: Kinh đô nước Âu Lạc. https://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3096/62046/thanh-co-loa-kinh-djo-nuoc-au-lac.html
28. Giá trị lịch sử thành Cổ Loa. https://wpd.vn/gia-tri-lich-su-cua-thanh-co-loa/
29. Chương trình giáo dục di sản tìm hiểu lịch sử khu di tích Cổ Loa https://thanhcoloa.vn/chuong-trinh-giao-duc-di-san-tim-hieu-lich-su-khu-di-tich-co-loa
30. Trống đồng Cổ Loa với văn minh chữ Hán. https://luocsutocviet.com/2019/06/24/343-trong-dong-co-loa-voi-minh-van-chu-han/
31. Cổ vật kỳ sự: Hàng chữ kỳ bí trên trống đồng Cổ Loa. https://thanhnien.vn/co-vat-ky-su-hang-chu-ky-bi-tren-trong-dong-co-loa-post586670.html
32. Những phát hiện khảo cổ 2012 - Tường thành Cổ Loa kể chuyện. https://thanhnien.vn/nhung-phat-hien-khao-co-2012-tuong-thanh-co-loa-ke-chuyen-post48274.html
33. Chiếc trống có chữ khắc duy nhất trong thành Cổ Loa. https://vnexpress.net/chiec-trong-co-chu-khac-duy-nhat-trong-thanh-co-loa-3361963.html
34. Trống đồng Cổ Loa- minh văn và một cách hiểu mới. http://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3091/9120/trong-djong-co-loa-minh-van-va-mot-cach-hieu-moi.html
35. Cổ Loa: tòa thành có một không hai https://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3096/6853/co-loa-toa-thanh-co-co-mot-khong-hai.html
36. Trống đồng Cổ Loa và bộ sưu tập lưỡi cày đồng https://ma.ussh.vnu.edu.vn/vi/nghien-cuu/trong-dong/trong-dong-co-loa-va-bo-suu-tap-luoi-cay-dong-34.html
37. Trống đồng Cổ Loa: Minh văn và một cách hiểu mới. http://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3091/9120/trong-djong-co-loa-minh-van-va-mot-cach-hieu-moi.html
38. Trống đồng Cổ Loa, Di chỉ Đình Tràng và văn minh sông Hồng (GS Hà Văn Tấn). https://khoalichsu.ussh.vnu.edu.vn/trng-ng-c-loa-di-ch-inh-trang-va-vn-minh-song-hng-gs-ha-vn-tn/
39. Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia Hà Nội https://moc.gov.vn/tl/_layouts/15/NCS.Webpart.MOC/mt_
40. Trưng bày bốn nhóm bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Hà Nội. https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/883615/trung-bay-4-nhom-bao-vat-quoc-gia-tai-bao-tang-ha-noi
41. Trưng bày nhiều bảo vật quốc gia Thăng Long Hà Nội. https://cand.com.vn/Tieu-diem-van-hoa/Gioi-thieu-den-cong-chung-bao-vat-quoc-gia-Thang-Long-Ha-Noi-i455735/
42. Bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Hà Nội https://baotanghanoi.com.vn/tin-tuc-su-kien/bao-vat-quoc-gia-o-bao-tang-ha-noi-25549
43. Kỹ thuật đúc trống đồng Đông Sơn thông qua chiếc trống đồng Cổ Loa tại Bảo tàng Hà Nội. https://www.baotanghanoi.com.vn/tin-tuc-su-kien/tim-hieu-ky-thuat-duc-trong-dong-dong-son-thong-qua-chiec-trong-dong-co-loa-tai-bao-tang-ha-noi-25551

Tài liệu tham khảo thêm >>