logo

Bảo tàng hà nội

Ha Noi Museum
  • Trang chủ
  • >
  • Long đình gốm Bát Tràng
  • >
  • Tài liệu tham khảo
STT Tên tài liệu Link xem tài liệu
1 Nguyễn Bích.1978. Đồ gốm từ cuối thế kỷ XIV đến đầu thế kỷ XVIII. Nghiên cứu nghệ thuật, số 18.
2 Nguyễn Đình Chiến. 1986b. “Nhóm đồ gốm có niên đại thế kỷ XVI. Những phát hiện mới.”
3 Nguyễn Đình Chiến. 2007“Làng gốm Bát Tràng.Tạp chí Xưa và nay số 275 và 272”
4 Nguyễn Lan Phương. (chủ biên).“Bảo vật quốc gia Việt Nam”. NXB Dân Trí.
5 Phan Huy Lê, Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Quang Ngọc. “Gốm Bát Tràng thế kỷ XIV – XIX”. NXB Thế giới, Hà Nội 1995.
6 Phan Huy Lê, Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Quang Ngọc. “Bát Tràng Ceramics 14th -19th Ccenturie”. Thế Giới Pubblishers
7 Philippe Papin. “Lịch sử Hà Nội”. NXB Thế Giới.
8 Quốc Tuấn. “Làng nghề, phố nghề Thăng Long- Hà Nội trên đường phát triển”. NXB Hà Nội. (Tr 230-232).
9 Sách Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Hà Nguyễn. “Làng nghề thủ công Hà Nội”. NXB Thông tin và Truyền thông.
10 Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội. “Bảo vật quốc gia Thăng Long- Hà Nội”. NXB Hà Nội- 2017
11 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội- 2020. “Cổ vật Thăng Long - Hà Nội”.
12 Tạp chí “Thế giới Di sản”. số 10- 2015 (109)
13 Hồ sơ Bảo vật Quốc gia, Bảo tàng Hà Nội
14 Tống Trung Tín. “Văn hiến Thăng Long-Bằng chứng khảo cổ học”. NXB Hà Nội- 2020
15 Trần Quốc Vượng, Vũ Tuân Sán. “Hà Nội nghìn xưa”. NXB Hà Nội.
16 Trần Quốc Vượng. “Trên mảnh đất nghìn năm văn vật”. NXB Hà Nội.
17 Trần Khánh Chương. “Nghệ thuật gốm Việt Nam”. NXB Mỹ thuật, Hà Nội 1990.
18 Trần Khánh Chương. Gốm Việt Nam từ đất nung đến sứ. NXB Mỹ thuật, Hà Nội 2001.
19 Trương Minh Hằng. “Làng nghề thủ công mỹ nghệ miền Bắc”. NXB Mỹ thuật.
20 Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội. “Bách Khoa thư Hà Nội- lịch sử”. Hà Nội 2016.
21 Bảo vật quốc gia: Những phát hiện bất ngờ https://tuoitre.vn/bao-vat-quoc-gia-nhung-phat-hien-bat-ngo-1098181.htm
22 Làng gốm Bát Tràng- Dấu ấn cổ truyền giữa lòng Hà Nội https://kinhtemoitruong.vn/lang-gom-bat-trang-dau-an-co-truyen-giua-long-ha-noi-65128.html
23 Long đình- hiện vật đặc sắc thuộc dòng gốm cổ Bát Tràng Hà Nội http://www.baotanghanoi.com.vn/tin-tuc-su-kien/long-dinh---hien-vat-dac-sac-thuoc-dong-gom-co-bat-trang-cua-bao-tang-ha-noi-5382
24 Long đình- gốm sứ Bát Tràng https://ma.ussh.vnu.edu.vn/vi/nghien-cuu/do-gom-su/long-dinh-gom-bat-trang-74.html
25 Chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia Hà Nội https://moc.gov.vn/tl/_layouts/15/NCS.Webpart.MOC/mt_
26 Trưng bày bốn nhóm bảo vật quốc gia tại Bảo tàng Hà Nội. https://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Van-hoa/883615/trung-bay-4-nhom-bao-vat-quoc-gia-tai-bao-tang-ha-noi
27 Làng gốm Bát Tràng xưa nay https://xuanay.vn/lang-gom-bat-trang-xua-va-nay/
28 Cận cảnh những bảo vật quốc gia Thăng Long Hà Nội. http://antt.vn/can-canh-nhung-bao-vat-quoc-gia-thang-long-ha-noi-216720.htm
29 Trưng bày nhiều bảo vật quốc gia Thăng Long Hà Nội. https://cand.com.vn/Tieu-diem-van-hoa/Gioi-thieu-den-cong-chung-bao-vat-quoc-gia-Thang-Long-Ha-Noi-i455735/
30 Bảo vật quốc gia ở Bảo tàng Hà Nội https://baotanghanoi.com.vn/tin-tuc-su-kien/bao-vat-quoc-gia-o-bao-tang-ha-noi-25549

Tài liệu tham khảo thêm >>